Aktualności


W dniach 20 – 22.06.2022 r. w Krakowie odbyło się spotkanie członków projektu GIVINGCARE

W dniach 20 – 22.06.2022 roku w Krakowie odbyło się robocze spotkanie członków projektu GIVINGCARE Empowering Caregivers realizowanego przez Santa Maria Health School, Coruña University, Ljubljana University, Uniwersytet Jagielloński, Eurocarers oraz Filmesdamente Production Studio. Liderem projektu jest prof. José Manuel Silva z Santa Maria Health School (Portugalia). Polskim zespołem kieruje dr Iwona Malinowska-Lipień. W skład zespołu wchodzą pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego: dr Ewa Kawalec-Kajstura, […]

Medyczne Targi Wiedzy 2022

22 i 23 kwietnia 2022 roku w Krakowie odbyła się druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych “Medyczne Targi Wiedzy 2022”. Myślą przewodnią Konferencji były hasła: “interdyscyplinarność kluczem do sukcesu” oraz “moje miejsce w Nauce”. Medyczne Targi Wiedzy to pierwsza polska konferencja naukowa zapraszająca do udziału studentów wszystkich zawodów medycznych. Spotkanie umożliwiło również uczestnikom poszerzenie swojej wiedzy w trakcie sesji naukowych, które składało się z następujących sesji: […]

Arkusze samooceny pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum za rok 2021

UWAGA !   Prosimy o wypełnienie arkuszy elektronicznie do 17 kwietnia 2022 r. 17 marca 2022 r. na stronie Biblioteki Medycznej UJ CM w zakładce „Bibliografia, bibliometria i samoocena” zostanie zamieszczony link do arkuszy.   Wypełnianie arkuszy możliwe będzie od 17 marca do 17 kwietnia 2022 roku. https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ogloszenie/7224

List otwarty Dziekana w sprawie zasad postępowania w przypadku odwoływania przez nauczyciela akademickiego zajęć dydaktycznych, terminów konsultacji i egzaminów

780.020.15.2022 List otwarty Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM   w sprawie: zasad postępowania w przypadku odwoływania przez nauczyciela akademickiego zajęć dydaktycznych, terminów konsultacji i egzaminów   Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam o obowiązującym wszystkich nauczycieli Zarządzeniu nr 79 Rektora UJ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku odwoływania przez nauczyciela akademickiego zajęć dydaktycznych, terminów konsultacji i egzaminów.  Zgodnie z w/w zarządzeniem osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne są zobowiązane do informowania […]

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE 124.1101.66.2021                                                                                                          […]Wielkość fontu
Kontrast