Aktualności


Powołania do zespołu ekspertów w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych powołała do zespołu ekspertów w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa Panią prof. dr hab. Marię Kózkę oraz Panią prof. dr hab. Agnieszkę Gniadek.

Zasłużeni dla ochrony zdrowia

Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych przyznane zostały odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Wśród wyróżnionych byli również pracownicy Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa.

Nekrolog

Promocje doktorskie Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa

15 kwietnia 2024 roku w Sali Senackiej Collegium Novum odbyły się promocje doktorskie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, którym przewodniczył prof. Tomasz Grodzicki, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.

Konferencja #webimmunization

W imieniu kierownika projektu dra Jana Piaseckiego serdecznie zapraszamy na współorganizowaną przez Zakład Filozofii i Bioetyki WNZ UJCM otwartą mini-konferencję #webimmunization.