Aktualności


Wypełnij ankietę

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021 w systemie USOSweb

Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021. Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim upływa 31 stycznia 2021 roku. Osoby chcące otrzymać stypendium w semestrze letnim są zobowiązane złożyć wniosek w wyznaczonym terminie. Za wniosek złożony uważa się wniosek wydrukowany z systemu USOSweb, podpisany i dostarczony do koordynatora ds. stypendialnych. Do wniosku proszę dołączyć wydrukowane z systemu USOSweb oświadczenie o dochodach z poprzedniego […]

Stanowisko w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2 z dnia 4 stycznia 2021 roku

Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej (pan.pl)  

Egzamin dyplomowy w czasie pandemii

https://everethnews.pl/pielegniarki/jak-wyglada-egzamin-dyplomowy-na-pielegniarstwie-w-czasie-pandemii/

SKN Opieki Położniczej UJ CM

W obecnym tygodniu studentki z SKN Opieki Położniczej przeprowadziły zajęcia online dla 4 klas maturalnych. Zajęcia dotyczyły profilaktyki raka piersi.    Odbiór był bardzo pozytywny, uczniowie zadawali pytania, dyskutowali. Nauczycielka (zajęcia odbyły się w ramach lekcji biologii) również była zadowolona z zajęć, chcę kontynuować współpracę. W ramach zajęć studentki przemycały elementy promocji zawodu położnej oraz pielęgniarki. Udzielały też informacji na temat rekrutacji i studiów […]Wielkość fontu
Kontrast