Aktualności


Wizyta delegacji z Ukrainy

W dniu 5 lutego 2015 roku do Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie przybyła siedmioosobowa  ukraińska delegacja z Medycznego Uniwersytetu w Sumach. Delegacji  przewodniczył Pan Oleksandr Kononow – Dyrektor Bazowego Collegium Medicum w Sumach. Wizyta gości z Ukrainy miała na celu nawiązanie współpracy pomiędzy Uniwersytetami. Goście zapoznali się ze strukturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności Collegium Medicum, organizacją procesu […]

Piknik Zdrowia

Nauczyciele i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu aktywnie uczestniczyli w Pikniku Zdrowia połączonym z I Marszem po Zdrowie, który odbył się w Gdowie, 21 września 2014 roku. Patronat nad tą imprezą sprawowali: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek oraz Prorektor UJ ds. Collegium Medicum, prof. Piotr Laidler. Pod opieką dr Lucyny Płaszewskiej-Żywko, która koordynowała pracę stoiska UJ CM oraz dr Iwony Repki, studentki III roku pielęgniarstwa: Zuzanna Radosz, Justyna […]

Bieg po zdrowie

W maju 2014 r. studenci kierunku pielęgniarstwo w ramach Festiwalu Nauki brali udział  w obstawie „Biegu po zdrowie”.