Awanse w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa

Z wielką przyjemnością informujemy, że w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJCM w roku kalendarzowym 2023 następujące osoby uzyskały tytuły oraz stopnie naukowe. Składamy w imieniu całej społeczności Instytutu gratulacje i wyrazy uznania, licząc jednocześnie na kolejne awanse oraz rozwój naukowy i dydaktyczny.
 
Tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu uzyskała
prof. dr hab. Agnieszka Gniadek 
 
Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu uzyskali:
dr hab. Anna Majda, prof. UJ
dr hab. Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ
dr hab. Lucyna Ścisło
dr hab. Jakub Lickiewicz 
 
Stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu uzyskały:
dr Justyna Kot
dr Klaudia Sieńko-Hans
dr Anna Kliś-Kalinowska
dr Urszula Pieczyrak-Brhel
dr Zofia Musiał
dr Ewa Czaja
dr Julia Nawrot 
 
Na stanowisko profesora awans otrzymała dr Lucyna Płaszewska-Żywko, prof. UJ i dr Dorota Matuszyk, prof. UJ

Powrót