Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie”

W dniu 18 czerwca 2016 roku  miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów słuchaczkom pierwszej edycji studiów podyplomowych Zarządzenie w pielęgniarstwie i położnictwie prowadzonych w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa.

Czternastu  absolwentkom  studiów podyplomowych dyplomy uroczyście wręczyła Pani dr hab. Maria Kózka, prof. UJ prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

W uroczystości wzięły udział również Pani Dyrektor IPiP dr hab. Agnieszka Gniadek, Zastępca Dyrektora IPiP dr Dorota Matuszyk oraz Kierownik studiów dr Anna Nowacka.

Studia podyplomowe w opinii słuchaczek były prowadzone w sposób profesjonalny, dający możliwość zgłębienia wiedzy
w zakresie zarzadzania w obszarach niezbędnych kadrze pielęgniarskiej i położniczej pełniącej funkcje kierownicze w różnych jednostkach ochrony zdrowia.

Opinia absolwentek na temat prowadzonych zajęć jest niezwykle cenna gdyż podkreśla potrzebę przygotowania pielęgniarek
i położnych do pełnienia funkcji liderów w dynamicznie zmieniających się warunkach sytemu opieki zdrowotnej.

Zapraszamy na nasze studia, gdzie drugą edycję planujemy uruchomić w roku akademickim 2016/2017.  


Powrót