Wizyta delegacji z Ukrainy

W dniu 5 lutego 2015 roku do Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie przybyła siedmioosobowa  ukraińska delegacja z Medycznego Uniwersytetu w Sumach. Delegacji  przewodniczył Pan Oleksandr Kononow – Dyrektor Bazowego Collegium Medicum w Sumach. Wizyta gości z Ukrainy miała na celu nawiązanie współpracy pomiędzy Uniwersytetami. Goście zapoznali się ze strukturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności Collegium Medicum, organizacją procesu dydaktycznego na kierunku Pielęgniarstwo, planami studiów oraz z organizacją życia i wypoczynku studentów.

Spotkanie przebiegło wg następującego planu:

1. Spotkanie z Panem Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. 
    Tomaszem Brzostkiem.

2. Zwiedzanie Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich w budynku przy
    ul. Michałowskiego 12.

3. Wizyta w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM przy ul. Kopernika 25

  • zwiedzanie Saloniku Historycznego z dr Anną Majdą
  • spotkanie z Dyrekcją Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa dr hab. Agnieszką Gniadek i dr Dorotą Matuszyk
  • spotkanie delegacji gości ze studentami kierunku pielęgniarstwo.

4. Wycieczka do Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof
    pod opieką dr Iwony Malinowskiej-Lipień oraz mgr Stanisława Wojtana.

Wizyta przebiegła w miłej atmosferze. Obie strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy
i podtrzymywania wzajemnych kontaktów. Osobą odpowiedzialną za przebieg wizyty była
dr Dorota Matuszyk.

 


Powrót