Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021 w systemie USOSweb

Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021. Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim upływa 31 stycznia 2021 roku. Osoby chcące otrzymać stypendium w semestrze letnim są zobowiązane złożyć wniosek w wyznaczonym terminie. Za wniosek złożony uważa się wniosek wydrukowany z systemu USOSweb, podpisany i dostarczony do koordynatora ds. stypendialnych.

Do wniosku proszę dołączyć wydrukowane z systemu USOSweb oświadczenie o dochodach z poprzedniego semestru oraz zaświadczenie o byciu studentem (dotyczy rodzeństwa wchodzącego w skład rodziny).

W przypadku osób, które ubiegały się o przyznanie stypendium w semestrze zimowym, nie ma konieczności składania ponownie kompletu dokumentów potwierdzających sytuację finansową.

Aby otrzymać stypendium w drugim semestrze koniczne jest złożenie wniosku na semestr letni.

 

Komplet dokumentów proszę przesłać listem poleconym na adres:

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
ul Michałowskiego 12, 31-126 Kraków
z dopiskiem: stypendium socjalne

lub złożyć w Dziekanacie (urna obok portierni) z dopiskiem: stypendium socjalne.

 

Szczegóły: https://wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/swiadczenia_socjalne/
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: pomocmaterialna.wnz@uj.edu.pl


Powrót