13-15.04.2023 odbyła się w Krakowie 31st International Medical Students` Conference

W dniach 13-15.04.2023 r. odbyła się w Krakowie 31st International Medical Students` Conference, w której organizacji czynny udział wzięli pracownicy oraz studenci Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM.

W organizację konferencji zaangażowani byli studenci pielęgniarstwa: Julia Pieczykolan, Justyna Sraga, Konrad Tomczyk oraz studentki położnictwa: Aleksandra Borowiec i Julia Pałka. Wśród członków jury znalazły się: dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ (Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego), dr hab. Iwona Malinowska-Lipień (Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego) oraz dr Agnieszka Kruszecka-Krówka (Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego).

Ponad to mgr Katarzyna Klaś (Zakład Filozofii i Bioetyki) poprowadziła warsztat dotyczący „Systematic Review”, a dr Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ, dr Alicja Kamińska, mgr Karolina Walas (Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa) oraz Kinga Kaczmarczyk i Zuzanna Nowak (SKN Podstawy Pielęgniarstwa) zrealizowały warsztat na temat „Peripheral Vein Cannulation”. Oba cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników Konferencji.

Studenci pielęgniarstwa i położnictwa zaprezentowali podczas różnych sesji następujące prace:

  1. Agnieszka Janas: “The level of men’s knowledge about the prevention and early detection of testicular cancer”,
  2. Ewa Mirek: “Nursing care of a patient after amputation of the lower limb due to diabetic foot syndrome – case report”,
  3. Alicja Skorupa: “Very rare case of 35-year woman with septate uterus”,
  4. Konrad Tomczyk: “Psychodermatology of plaque psoriasis in a 69-year-old patient “ oraz “Acceptance of illness and satisfaction with life of a young patient after liver transplantation”.

W sesji PUBLIC HEALTH POSTER SESSION nagrody otrzymali: Konrad Tomczyk (SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego), który zajął pierwsze miejsce  prezentując pracę zatytułowaną „Acceptance of illness and satisfaction with life of a young patient after liver transplantation”. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Janas (SKN Podstaw Pielęgniarstwa) wygłaszając pracę pod tytułem: „The level of men’s knowledge about the prevention and early detection of testicular cancer”. Serdecznie gratulujemy!


Powrót