Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla Pielęgniarstwa

Z dumą ogłaszamy, że wśród wyróżnionych przez Polską Komisję Akredytacyjną kierunków znalazło się Pielęgniarstwo prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM, które otrzymało Certyfikat Doskonałości Kształcenia – Doskonały kierunek.

Ocenie komisji podlegało dziesięć kryteriów, m.in.: konstrukcja i koncepcja programu oraz jego realizacja, procedury związane z przyjęciem na studia, weryfikacja osiąganych efektów uczenia się, kompetencje kadry, infrastruktura, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, system wsparcia studentów, dostęp do informacji o programie, a także prowadzona polityka jakości kształcenia. 

Certyfikat jest potwierdzeniem wysokich kompetencji władz jednostek, nauczycieli akademickich i kadry wspierającej proces dydaktyczny, a także studentów. Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.


Powrót