COVID-19: NCN sfinansuje projekt dr. hab. Marcina Waligóry, prof. UJ z Wydziału Nauk o Zdrowiu

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19″. Na opublikowanej dziś liście wskazanych do finasnowania znalazł się projekt dr. hab. Marcina Waligóry, prof. UJ z Zakładu Filozofii i Bioetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu zatytułowany „Etyka badań klinicznych w czasie pandemii COVID-19″.

 

Konkurs, ogłoszony pod koniec marca, miał na celu wyłonienie projektów, które przyczynią się do zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, a także udoskonalenia testów diagnostycznych, poszukiwania nowych leków i łagodzenia społecznych skutków pandemii. Mimo że na złożenie wniosków naukowcy mieli jedynie dwa tygodnie, konkurs cieszył się dużą popularnością – złożono 262 wnioski o wartości ponad 140 mln PLN.

Finansowanie na łączną kwotę ponad 12 mln PLN przyznano 19 projektom: w naukach o życiu wyróżniono 12 projektów, w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce – 4, a w naukach ścisłych i technicznych – 3.

Celem projektu „Etyka badań klinicznych w czasie pandemii COVID-19″ jest dostarczenie danych i dowodów naukowych osobom podejmującym decyzje w badaniach klinicznych nad COVID-19. Wygenerowane w ramach projektu dane i dowody naukowe pozwolą na etyczne prowadzenie takich badań.  

Dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ prowadzi badania mające na celu udoskonalenie mechanizmów ochrony uczestników badań w biomedycynie. Kieruje pracami zespołu REMEDY, Research Ethics in Medicine Study Group. W latach 2017-18 pracował w Harvard University School of Medicine w ramach The Fulbright Senior Award. Jego publikacje ukazały się m.in. w PLOS Medicine, JAMA Pediatrics, JAMA Internal Medicine i American Journal of Bioethics.

 


Powrót