Festiwal Nauki

W dniach 25-27 maja 2017 roku odbył się po raz XVII Festiwal Nauki w Krakowie.
W tym roku głównym organizatorem tej imprezy był Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wspierany przez Kuratorium Oświaty
w Krakowie. Nauczyciele oraz studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu aktywnie uczestniczyli w tym prestiżowym wydarzeniu, którego celem było promowanie nauki oraz prezentacja dorobku naukowo-badawczego Krakowskich Uczelni Wyższych. Hasło przewodnie tegorocznej imprezy brzmiało „W zgodzie z naturą”.

 

Stoiska Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa rozmieszczone były na terenie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Św. Anny 12.

 

Stanowisko kierunku Pielęgniarstwa cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a także osób dojrzałych, które chciały uzyskać szczegółowe informacje na temat „czystości rąk”. W tym celu za pomocą jednorazowych wymazówek oceniano zanieczyszczenie dłoni materiałem mikrobiologicznym za pomocą metody bioluminoscencji (ATP). Wynik z luminometru otrzymywano po 15 sekundach, co weryfikowało poziom zabrudzenia wewnętrznej powierzchni dłoni.
W dalszej kolejności stosowano żel fluorescencyjny na dłonie, których czystość była weryfikowana  przed jego zastosowaniem oraz po jego użyciu z zaznaczeniem miejsc brudnych oraz czystych z wykorzystaniem urządzenia Ecolab.

Studenci dokonywali pomiarów: ciśnienia tętniczego krwi, tętna, glikemii, tkanki tłuszczowej, tkanki trzewnej, masy mięśniowej, minimalnego zapotrzebowania kalorycznego oraz wskaźnika BMI.

 

Kierunek  „Położnictwo” – przygotował stoisko, którego mottem było: „Zegar biologiczny tyka – nie czekaj
z macierzyństwem..” Studentki promowały nasz Kierunek Połoznictwo zachęcając do studiowania na  UJ CM Wydziale Nauk
o Zdrowiu.

Uczestnicy Festiwalu edukowani byli na temat przegiegu ciąży fizjologicznej, porodu i połogu, a także mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat pielęgnacjii noworodka oraz korzyści karmienia piersią. Studentki Położnictwa udzielały porad na temat profilaktyki raka piersi, instruowały o prawidłowej technice samobadania, a także informowały o profilaktyce raka szyjki macicy, zachęcając do wykonywania cytologii.

Stanowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży szkół licealnych, gimnazjalnych, a także szkół podstawowych. Uczestnicy otrzymywali materiały edukacyjne  dotyczące samobadania piersi, a także pielęgnacji kobiety
w różnych okresach życia.

 
 
 
1/12
 

Powrót