Godziny dziekańskie

780.020.53.2021

 

 

Komunikat nr  13
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 29.12.2021 r.

 

w sprawie: ustalenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

Działając na podstawie Zarządzenie nr 2 Prorektora ds. Collegium Medicum z 9 lutego 2021 roku ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od zajęć. Jednocześnie przypominam, że zajęcia zaplanowane na ten dzień muszą być zrealizowane w określonym wymiarze godzin. Realizacja ww. zajęć może odbywać się w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 
dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ


Powrót