Internet, pandemia i opinie studentów

Zapraszamy wszystkich studentów studiów dziennych, także uczestników studiów doktoranckich, w Polsce do udziału w badaniu dotyczącym uwarunkowań zachowań informacyjnych i postaw wobec pandemii COVID-19.

Badanie realizuje Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia UJCM w Krakowie w ramach współpracy 40 ośrodków badawczych z całego świata. W badaniu wzięło już udział ponad 42 000 studentów z innych krajów. Liczymy, że także w Polsce znajdzie się duża grupa studentów, którzy wypełnią kwestionariusz ankiety.

Kwestionariusz zawiera pytania o korzystanie z informacji dotyczących pandemii COVID-19 w Internecie, o postawy i zachowania zdrowotne, obawy dotyczące przyszłości oraz podstawowe informacje społeczno-demograficzne.

Udział w badaniu polega na jednokrotnym wypełnieniu kwestionariusza ankiety; badanie jest anonimowe i nie wymaga podawania żadnych danych identyfikujących respondenta. Na badanie wyraziła zgodę Komisja Bioetyczna UJ.

Wypełnienie kwestionariusza ankiety nie powinno zająć więcej niż 15-20 minut.

Kwestionariusz ankiety jest dostępny pod adresem:  

https://ankiety.cm-uj.krakow.pl/index.php/survey/index/sid/415189/newtest/Y/lang/pl

 

Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia                                                      COVID-Health Literacy Consortium

Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJCM


Powrót