Komunikat nr 21 Prorektora ds. Collegium Medicum z 16 grudnia 2022 roku

Komunikat nr 21
Prorektora ds. Collegium Medicum
z 16 grudnia 2022 roku

w sprawie: dni wolnych od pracy w 2023 roku

Działając na podstawie § 203 ust. 2 pkt 5 oraz pkt 9 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) i art. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920), ustala się:

1) 10 listopada 2023 roku (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku Narodowe Święto Niepodległości;
2) dni: 2 maja 2023 roku (wtorek), 9 czerwca 2023 roku (piątek) – dniami wolnymi od pracy w związku z potrzebą optymalizacji kosztów eksploatacji obiektów przy uwzględnieniu układu dni wolnych, w tym dni wolnych od zajęć dla studentów i kwestii organizacyjnych. Dni powyższe podlegają odpracowaniu w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej. Zasady korzystania z dni wolnych od pracy przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy określą przełożeni tych pracowników, odpowiedzialni za planowanie i rozliczenie czasu pracy.

Prorektor ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki


Powrót