Nagroda na konferencji dla studentki położnictwa

W dniu 24.10.2020r. Pani Karolina Szczypta, studentka I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku położnictwo i członkini Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Neonatologicznego, wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Progressio Infantis 2020 zorganizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie przedstawiła prezentację pt. „Opieka nad noworodkiem z rozszczepem wargi i podniebienia z pespektywy położnej”. Konferencja naukowa była zorganizowana online. Studentka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania komisji i zajęła drugie miejsce w konkursie na najlepszą prezentację.
 
Prezentacja została przygotowana na podstawie pracy licencjackiej, której promotorem była dr Anna Mierzwa. 

Powrót