Nagroda Naukowa Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

25 października 2022 r. tegoroczna absolwentka Jadwiga Surówka, odebrała bardzo prestiżową Nagrodę Naukową Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium dla Najaktywniejszego Młodego Naukowca, wyłonionego spośród absolwentów kończących studia w roku akademickim 2021/2022.

Absolwentka położnictwa ( obecnie już doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu ) rozpoczęła działalność naukową już na pierwszym roku studiów, występując z referatem na między narodowej konferencji. W ciągu kolejnych lat oprócz imponującej działalności organizacyjnej  zgromadziła dorobek naukowy składający się z 4 polsko – i anglojęzycznych publikacji w czasopismach punktowych i kilku wystąpień na konferencjach. Ponadto w tym czasie zasiadała w komitetach organizacyjnych polskich i międzynarodowych konferencjach i pełniła funkcje koordynatora m.in. sesji Public Health & Nursing IMSC 2022.


Powrót