Oblicza Kariery Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie

20 maja 2017 r. w budynku Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Oblicz Kariery Uniwersytetu Jagiellońskiego –  Collegium Medicum odbyło się spotkanie i wykłady dla Kierunku Położnictwo.

20. 05. 2017 r. Oblicza Kariery UJ CM – spotkanie dla Kierunku Położnictwo

Zapraszamy do udziału w Obliczach Kariery Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

OBLICZA KARIERY UJ CM 2017

Wykłady i warsztaty dla studentów oraz absolwentów

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Organizatorzy: Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM i Organizacje Studenckie UJ CM

w dniach 17 – 20 maja 2017 r.

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM wraz z organizacjami studenckimi, zaprasza na kolejną edycję Oblicz Kariery (dawniej Dni Kariery) dla studentów i absolwentów Collegium Medicum. W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 17 – 20 maja 2017 roku, na trzech wydziałach UJ CM.

Celem przyświecającym organizowaniu Oblicz Kariery jest przybliżenie studentom oraz absolwentom UJ CM idei świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej poprzez prezentację licznych możliwości: od staży podyplomowych, poprzez kursy specjalistyczne oraz studia podyplomowe, zatrudnienie w placówkach medycznych, do stworzenia biznesplanu i otwarcia własnej firmy.

Wydarzenie trzeci raz będzie odbywać się równocześnie na trzech wydziałach Collegium Medicum i będzie miało formę warsztatów i prezentacji sprofilowanych pod studentów i absolwentów na Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym i Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

W pierwszym dniu odbędą się praktyczne zajęcia warsztatowe z USG przygotowane przez Oddziały Kliniczne Szpitala Uniwersyteckiego, w których będą mogli wziąć udział studenci Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu. Dla studentów kierunku Lekarsko – Dentystycznego w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej odbędą się warsztaty praktyczne z „licówek” oraz „implantów”.

W tym dniu odbędą się również specjalistyczne warsztaty dla studentów Fizjoterapii z firmą Pro Reha Sport oraz spotkanie z przedstawicielami Strefy terapii i edukacji rodzinnej zorganizowane dla studentów Dietetyki. Dodatkowo osoby studiujące na ostatnich latach kierunku Lekarskiego będą mogły uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielami Okręgowej Izby Lekarskiej, Szpitala Uniwersyteckiego, Szpitala im. Jana Pawła II i Szpitala im. Dietla w Krakowie w spotkaniu na temat praw i obowiązków stażystów. Z kolei na Wydziale Farmaceutycznym odbędą się spotkania z przedstawicielami firm Diagnostyka i Sanofi.

W czwartek 18 maja zainteresowani będą mogli zapoznać się z kwestiami prawnymi i podatkowymi w gabinecie lekarskim jak i wziąć udział w warsztacie motywacyjnym przygotowanym przez IFMSA Kraków. Firma Nutricia przygotowała specjalistyczny warsztat z praktycznych aspektów podaży żywienia dojelitowego. Natomiast studenci z kierunku Farmacja, Analityka Medyczna i Kosmetologia poznają tajniki Pharmacovigilance oraz marketingu farmaceutycznego.

W piątek 19 maja zaplanowano szkolenia managerskie dla studentów przygotowane przez Instytut Zdrowia Publicznego. W CDK WL będzie miała miejsce debata branżowa w której wezmą udział studenci i absolwenci z kierunku Lekarsko – Dentystycznego oraz pracodawcy min. Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Pani dr Anna Maciąg, Pani lek. stom. Małgorzata Króliczak z Miejskiego Centrum Stomatologii oraz lek. stom. Grzegorz Długosz z Gabinetu Stomatologicznego: „Długosz&Długosz Stomatologia”. Z kolei wszyscy studenci i absolwenci UJ CM mogą skorzystać z oferty szkoleń miękkich przygotowanych przez IFMSA Kraków. Natomiast osoby zainteresowane tematem własnej firmy będą mogły zapoznać się z możliwościami dofinansowania własnej działalności gospodarczej podczas zajęć prowadzonych przez Panią dr Zofię Gródek – Szostak, wykładowcę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studenci Wydziału Farmaceutycznego spotkają się z Panem prof. dr hab. Bogdanem Stolnicą, który opowie o dalszych możliwościach kształcenia specjalizacyjnego oraz podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM. Dodatkowo studenci będą mogli spotkać się z Panią Barbarą Jękot – Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Również w sobotę 20 maja zapraszamy studentów z WFa na warsztaty z doradztwa zawodowego przygotowane przez Panią Docent Joannę Bonior, a studentki z kierunku Położnictwo mają zorganizowany blok wykładów i ćwiczeń dotyczących porodów, laktacji i karmienia naturalnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie Oblicz Kariery UJ CM 2017 !

Szczegółowy program wydarzenia oraz rejestracja na warsztaty jest prowadzona przez stronę:

WWW.OBLICZAKARIERY.CM.UJ.EDU.PL


Powrót