Obrony prac dyplomowych

Szanowni Państwo,
Studenci, Promotorzy, Recenzenci,

Informujemy, że obrony prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 zostaną przeprowadzone w formie zdalnej. Po 17.06.2020 r. na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM zostanie zamieszczony regulamin dyplomowania na rok akademicki 2019/2020, zawierający szczegółowe informacje dotyczące egzaminów dyplomowych – prosimy o śledzenie strony internetowej Wydziału oraz zapoznanie się z dokumentem.

Jednocześnie informujemy, że aby przystąpić do egzaminu student powinien posiadać zainstalowaną kamerę internetową, dysponować mailem w domenie uj.edu.pl oraz zalogować się za jego pomocą do aplikacji MsTeams (usługa poczty w domenie uj.edu.pl oraz aplikacja MsTeams dostępne są w ramach oprogramowania zapewnianego przez uczelnię).

Egzaminy dyplomowe dla studentów studiów drugiego stopnia (I tura) odbędą się w dniach 20.07-30.07.2020 r., w formie zdalnej.

Studenci gotowi do obrony w terminie lipcowym powinni:

  1. 28.06.2020 r. przesłać mailowo do Dziekanatu ostateczny temat pracy dyplomowej uzgodniony z promotorem pracy
  2. do 5.07.2020 r. wgrać pracę do systemu AP

Szczegółowe terminy obron magisterskich zostaną ustalone i przesłane do studentów po 6.07.2020 r.


Powrót