Piknik Zdrowia

Nauczyciele i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu aktywnie uczestniczyli w Pikniku Zdrowia połączonym z I Marszem po Zdrowie, który odbył się w Gdowie, 21 września 2014 roku. Patronat nad tą imprezą sprawowali: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek oraz Prorektor UJ ds. Collegium Medicum, prof. Piotr Laidler.

Pod opieką dr Lucyny Płaszewskiej-Żywko, która koordynowała pracę stoiska UJ CM oraz dr Iwony Repki, studentki III roku pielęgniarstwa: Zuzanna Radosz, Justyna Kowal, Anna Palenik, Karolina Kopeć i Agnieszka Kapała oraz Iga Wąsowska (II rok studiów drugiego stopnia) wykonywały pomiary ciśnienia tętniczego krwi, wagi i wzrostu, obliczenia wskaźnika BMI u dorosłych i u dzieci, pomiary zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie oraz stężenia glukozy we krwi. Dr Beata Piórecka i mgr Ewa Błaszczyk (doktorantka w Zakładzie Żywienia Człowieka), dokonywały analizy składu ciała. Ponadto udzielano wskazówek edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, cukrzycy, wybranych chorób nowotworowych oraz pierwszej pomocy.Piknik Zdrowia cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Gdów.

                                 


Powrót