„Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”

Podsumowanie I edycji konkursu Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy

Laureatką I etapu konkursu „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy” została Pani Edyta Lasek, a finalistkami Panie Aleksandra Uzar i Agnieszka Dziób – gratulujemy !

Ogłoszenie wyników I etap Olimpiady Kraków 

GALERIA ZDJĘĆ

Ruszyła pierwsza edycja konkursu „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy” przygotowana przez 13 polskich uczelni medycznych, w tym również Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego studenta w kraju, wyróżniającego się znajomością nie tylko teorii, ale również jej praktycznego zastosowania. Pytania, forma egzaminu, piśmiennictwo to wynik międzyuniwersyteckich konsultacji oraz współpracy z najważniejszymi instytucjami reprezentującymi zawód położnej w Polsce.
Konkurs skierowany jest do studentów III roku studiów I stopnia kierunku położnictwo – zaproszeni  są wszyscy chętni, bez dodatkowych obostrzeń. Udział daje szansę na wcześniejszą powtórkę materiału przed dyplomem, anonimowe sprawdzenie swoich sił w skali ogólnokrajowej (kodowane testy, upublicznione tylko nazwiska laureatów) i sięgnięcie po najwyższą nagrodę: prestiżowy, miesięczny staż w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie (wraz z kosztami pobytu)! Wygrana pozwoli przestąpić progi szpitala, który jest prekursorem autonomii zawodu położnej w Polsce i – dla wielu – wymarzonym miejscem pracy.
Konkurs składa się z dwóch części. Pierwszy etap – w formie testu – odbył się 27 marca br. o godz. 10:00 na wszystkich zgłoszonych uczelniach medycznych jednocześnie. Drugi, czyli test oraz egzamin praktyczny, odbędzie się  24 kwietnia o 9:00 w Warszawie w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii. Zakres materiału do egzaminu to 5 bloków tematycznych oraz 14 obowiązujących lektur.
W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego konkursu, zachowania obiektywizmu i bezstronności, organizator zaprosił do Kapituły Konkursu m.in. przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Położnych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie, Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, która objęła przedsięwzięcie patronatem honorowym.
Formularz zgłoszeniowy, zakres materiału, piśmiennictwo, regulamin, wykaz uczelni przystępujących do olimpiady i pozostałe informacje dostępne są na stronie konkursu: www.akademia-ama/olimpiada.
Nad przebiegiem olimpiady na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM czuwają mgr Patrycja Ostrogórska i mgr Beata Fryc-Przybyłowska.


Powrót