Promocje doktorskie Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa

15 kwietnia 2024 roku w Sali Senackiej Collegium Novum odbyły się promocje doktorskie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, którym przewodniczył prof. Tomasz Grodzicki, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. Stopnie doktorskie zostały nadane przez Radę dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ.

Lista doktorów do promocji z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa:

dr Marlena Padykuła, promotor – prof. Maria Kózka 
dr Julia Nawrot, promotor – prof. Agnieszka Gniadek

W imieniu całej społeczności Instytutu jeszcze raz wszystkim gratulujemy.


Powrót