Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej w terminie 16-18.02.2022 r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ogłasza nabór na bezpłatny kurs instruktorów symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej UJ CM w terminie 16-18.02.2022 r.

Kurs jest finansowany w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursu oraz programem.

 Złożenie oświadczeń, których wzory stanowią załączniki 1 i 2 do regulaminu rekrutacji będzie wymagane jedynie od osób zakwalifikowanych na kurs.

 

https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ogloszenie/7175


Powrót