W dniach 20-23 maja 2015 roku odbył się po raz XV Festiwal Nauki w Krakowie. W tym roku głównym organizatorem tej imprezy był Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wspierany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Nauczyciele oraz studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu aktywnie uczestniczyli w tym prestiżowym wydarzeniu, którego celem było promowanie nauki oraz prezentacja dorobku naukowo-badawczego Krakowskich Uczelni Wyższych. Hasło przewodnie tegorocznej imprezy brzmiało „Oświeć się” i nawiązywało do obchodów związanych z Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło.

Stoiska Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa rozmieszczone były na terenie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Św. Anny 12. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a także osób dojrzałych, które chciały uzyskać szczegółowe informacje na temat profilaktyki wybranych chorób cywilizacyjnych  np. nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, otyłości oraz chorób nowotworowych tj. rak jelita grubego, rak płuc, czerniak, rak piersi. Można było także zwiedzić Salonik Historii Pielęgniarstwa w budynku Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, gdzie mieści się stała ekspozycja pamiątek dokumentujących początek i rozwój kształcenia pielęgniarek w Krakowie.

Studenci pielęgniarstwa prowadzili edukację w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz nowotworowych w oparciu o przygotowane pakiety informacyjne oraz dokonywali m.in. oceny: ciśnienia tętniczego krwi, tętna, glikemii, cholesterolu, wisceralnej tkanki tłuszczowej, tkanki trzewnej, zawartości wody w organizmie, masy mięśniowej oraz wskaźnika BMI.

Studenci położnictwa przy wykorzystaniu modeli prezentowali technikę samobadania piersi, przekazywali szczegółowe informacje na temat badań cytologicznych oraz udzielali wskazówek dotyczących opieki nad noworodkiem. Każdy uczestnik festiwalu mógł „wejść w rolę przyszłej mamy” zakładając model brzucha kobiety ciężarnej, co cieszyło się dużym zainteresowaniem zwłaszcza u mężczyzn..

Zaangażowanie nauczycieli oraz studentów będących reprezentantami Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa pozwoliło zaprezentować bogaty program, który niewątpliwie był atrakcją dla mieszkańców Krakowa oraz turystów.

Festiwal Nauki - stoisko Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa.
 
 
Festiwal Nauki – stoisko Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa.
1/9