Rozwijaj się i pracUJ – projekt realizowany na WNZ ze wsparciem finansowym Ministerstwa Zdrowia

Rozwijaj się i pracUJ – projekt  
   realizowany na WNZ
   ze wsparciem finansowym  
   Ministerstwa Zdrowia

 

Dr hab. Agnieszka Gniadek, dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ otrzymała blisko 4 mln PLN na realizację projektu „Rozwijaj się i pracUJ”. Środki pochodzą z konkursu POWER Ministerstwa Zdrowia realizowanego w ramach V osi priorytetowej, Działanie 5.5. Rozwój usług pielęgniarskich.

Celem projektu rozwojowego realizowanego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM przez zespół dr hab. Agnieszki Gniadek jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo oraz rozwój absolwentów tych kierunków, których kompetencje i umiejętności są dostosowane do zmieniających się potrzeb epidemiologicznych i demograficznych w Polsce. Projekt ma się również przyczynić do wzrostu zainteresowania studiami na wspomnianych kierunkach, co pozwoli na wykształcenia dodatkowej liczby studentów i ich wejście na rynek pracy wraz z uzyskanym wsparciem finansowym i edukacyjnym. 

Projekt będzie realizowany od 1 października 2018 r. do 1 grudnia 2023 r.


Powrót