SKN Opieki Położniczej UJ CM

W obecnym tygodniu studentki z SKN Opieki Położniczej przeprowadziły zajęcia online dla 4 klas maturalnych. Zajęcia dotyczyły profilaktyki raka piersi. 
 
Odbiór był bardzo pozytywny, uczniowie zadawali pytania, dyskutowali. Nauczycielka (zajęcia odbyły się w ramach lekcji biologii) również była zadowolona z zajęć, chcę kontynuować współpracę. W ramach zajęć studentki przemycały elementy promocji zawodu położnej oraz pielęgniarki. Udzielały też informacji na temat rekrutacji i studiów na naszym Wydziale. 
 
Poniżej link do wpisu studentek:
 

Powrót