Spotkanie z gośćmi z Villanova University USA

W dniach 12-14 maja b.r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu gościliśmy wykładowców i studentów
z Villanova University z USA pod opieką mgr Mieczysława Witka,dr Elizabeth Blunt i Frances Keen. W pierwszym dniu wizyty dr Grażyna Cepuch oprowadziła gości po Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimu, przedstawiła ważny ośrodek medyczny, badawczy
i dydaktyczny, w którym kształcą się studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu.
W drugim dniu wizyty dr Iwona Malinowska-Lipień oprowadziła gości po wiodącym w skali kraju wielospecjalistycznym ośrodku medycznym Centrum Medycyny Urazowej i Katastrof (CUMRiK). Goście mieli okazję zobaczyć kolejną bazę dydaktyczną, a także zapoznać się
z organizacją pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym, w oddziale obserwacyjno-internistycznym i anestezjologii i intensywnej terapii. Popołudniu odbyło się spotkanie
z Dyrektorem Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa dr hab. Agnieszką Gniadek oraz pracownikami i studentami WNZ.
Dr Iwona Malinowska-Lipień wygłosiła wykład na temat systemu kształcenia pielęgniarek
w Polsce, natomiast dr Elizabeth Blunt na temat kształcenia pielęgniarek w Stanach Zjednoczonych.
W trakcie spotkania studenci polscy i studenci z USA wymienili swoje doświadczenia w sferze edukacji i nauki. W trzecim dniu wizyty goście zapoznali się z działalnością naukową
i uczestniczyli w zajęciach z pielęgniarstwa transkulturowego, które poprowadziła dr Lucyna Płaszewska-Żywko.


Powrót