W dniach 20 – 22.06.2022 r. w Krakowie odbyło się spotkanie członków projektu GIVINGCARE

W dniach 20 – 22.06.2022 roku w Krakowie odbyło się robocze spotkanie członków projektu GIVINGCARE Empowering Caregivers realizowanego przez Santa Maria Health School, Coruña University, Ljubljana University, Uniwersytet Jagielloński, Eurocarers oraz Filmesdamente Production Studio. Liderem projektu jest prof. José Manuel Silva z Santa Maria Health School (Portugalia). Polskim zespołem kieruje dr Iwona Malinowska-Lipień. W skład zespołu wchodzą pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego: dr Ewa Kawalec-Kajstura, mgr Zuzanna Radosz-Knawa oraz Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa: dr Anna Majda, prof. UJ, dr Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ i dr Alicja Kamińska. W drugim dniu wizyty uczestnicy projektu zwiedzali m in.: Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, a także pracownie umiejętności pielęgniarskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

 


Powrót