Warsztaty „Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP”

W dniach 25-26 lutego 2016 r. odbywały się warsztaty „Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP”. W warsztatach wzięło udział 39 osób – pracowników Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa.
Celem warsztatów było przygotowanie uczestników szkolenia do budowania planów opieki i dokumentowania praktyki pielęgniarskiej oraz tworzenia katalogów (jednorodnych grup diagnoz pielęgniarskich) z wykorzystaniem Klasyfikacji ICNP dla potrzeb gromadzenia, analizy i udostępniania danych cyfrowych w elektronicznej dokumentacji pacjenta.
Warsztaty poprowadziła dr Dorota Kilańska – Dyrektor  Akredytowanego przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.


Powrót