Wolontariat dla kierunków praktycznych w czasie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2

Procedura postępowania studenta WNZ UJCM w zakresie wykonywania  świadczeń na rzecz szpitala w ramach wolontariatu:

  1. Student zgłasza się do Dyrekcji Szpitala celem uzgodnienia możliwości realizacji wolontariatu.
  2. Szpital wyraża zgodę i podpisuje ze studentem umowy/porozumienia w zakresie wykonywania świadczeń na rzecz szpitala w ramach wolontariatu.
  3. Jeżeli szpital nie ma wzoru umowy/porozumienia – student pobiera wzór ze strony Wydziału Nauk o Zdrowiu.
  4. Student podpisuje umowę/porozumienie ze szpitalem
  5. Student po rozpoczęciu wolontariatu zgłasza ten fakt drogą e-mail do opiekuna roku.
  6. Student kończąc wolontariat pobiera ze strony WNZ wzór zaświadczenia, który wypełnia i daje do podpisu osobie potwierdzającej odbycie wolontariatu.
  7. Podpisane zaświadczenie student dostarcza do kierownika studiów tj. Dyrektora Instytutu/Kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego.
  8. Kierownik studiów w porozumieniu z koordynatorem/koordynatorami praktyk ujętej w planie studiów podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyk zawodowych w całości lub w części dokonując potwierdzenia na zaświadczeniu.
  9. Na podstawie podjętej decyzji (p.pkt.8) koordynator praktyki wpisuje studentowi zaliczenie do systemu usos.

Powrót