Wyniki Konkursu na najlepsze Studenckie Koło Naukowe UJ CM w roku akademickim 2019/2020

Najlepsze SKN na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM:

 SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

Jednostka: Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

Opiekun: dr Ilona Kuźmicz, dr Ewa Kawalec-Kajstura, dr Agata Reczek

Przewodniczący: Justyna Sraga


Powrót