Bieg Kobiet „Zawsze Pier(w)si”

22 września na krakowskich Błoniach odbył się Bieg Kobiet „Zawsze Pier(w)si” – ogólnopolskie charytatywne wydarzenie łączące sport i aktywność fizyczną z edukacją w zakresie profilaktyki raka piersi. W tym roku wzięły w nim udział przedstawicielki położnictwa z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

Udział w wydarzeniu był okazją do spotkania i rozmowy z kobietami w różnym wieku, do poznania ich potrzeb zdrowotnych oraz osobistych doświadczeń w kontekście profilaktyki raka piersi.

Na stoisku edukacyjnym zlokalizowanym na terenie miasteczka biegowego, studentki położnictwa – Jadwiga Surówka i Antonina Wilczęga – przy użyciu fantomu uczyły prawidłowych zasad samobadania piersi, rozdawały również ulotki na temat profilaktyki raka piersi.

800 uczestniczek i uczestników biegu miało możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniu z samobadania piersi, które ze sceny poprowadziła mgr Magdalena Humaj-Grysztar z Pracowni Podstaw Opieki Położniczej WNZ wraz ze studentkami.

Również na trasie liczącej 7,2 km nie zabrakło przedstawicielek wydziału: o najlepszy czas walczyły dr Anna Piskorz i dr Anna Nowacka z Zakładu Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz mgr Magdalena Humaj-Grysztar.


Powrót