Wypełnij ankietę

Obowiązek korzystania z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl

Obowiązek korzystania z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl

Obowiązek korzystania z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl

Szanowni Państwo, zgodnie z §3 zarządzenia nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – “ W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości studentów, pracowników oraz innych osób prowadzących zajęcia wprowadza się obowiązek korzystania przez wymienione osoby z poczty elektronicznej w domenie uj.edu.pl”. W nawiązaniu do powyższej informacji […]

Zmiana organizacji pracy Sekretariatu WNZ

2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej

Problemy Pielęgniarstwa/Nursing Problems

Problemy Pielęgniarstwa/Nursing Problems to czasopismo ukazujące się od 1993 roku. W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Czasopismo publikowane jest raz na kwartał. Kwartalnik ten, redagowany przez utytułowane osobistości z dziedziny pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy, skierowany jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego stawiającego na rozwój zawodowy i edukację. Patronat nad czasopismem sprawuje […]

Problemy Pielęgniarstwa/Nursing Problems – czasopismo

Problemy Pielęgniarstwa/Nursing Problems to czasopismo ukazujące się od 1993 roku. W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Czasopismo publikowane jest raz na kwartał. Kwartalnik ten, redagowany przez utytułowane osobistości z dziedziny pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy, skierowany jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego stawiającego na rozwój zawodowy i edukację. Patronat nad czasopismem sprawuje […]

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sywlii

Mamy zaszczyt poinformować, że trzy pomysły Pani Wiktorii Kubinek „Teczka wszystkowiedziajka i przypominajka” „Przypomnę Ci o tym najważniejszym – innowacyjny licznik czasu” „Full of incentives – książka pobudzająca zmysły” dotarły do finału międzynarodowego konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii, Queen Silvia Nursing Award.      

Bieg Kobiet „Zawsze Pier(w)si”

22 września na krakowskich Błoniach odbył się Bieg Kobiet „Zawsze Pier(w)si” – ogólnopolskie charytatywne wydarzenie łączące sport i aktywność fizyczną z edukacją w zakresie profilaktyki raka piersi. W tym roku wzięły w nim udział przedstawicielki położnictwa z Wydziału Nauk o Zdrowiu.   Udział w wydarzeniu był okazją do spotkania i rozmowy z kobietami w różnym wieku, do poznania ich potrzeb zdrowotnych oraz osobistych doświadczeń w kontekście profilaktyki raka piersi. Na stoisku edukacyjnym zlokalizowanym […]

Wielkość fontu
Kontrast