Perspektywy 2023: UJ CM kolejny rok na czele rankingu kierunków medycznych i o zdrowiu

Ogłoszono wyniki corocznego rankingu szkół wyższych przygotowywanego przez Fundację Perspektywy. UJ CM po raz kolejny został liderem Rankingu Kierunków Studiów (RKS) w kategorii kierunki medyczne i o zdrowiu. Siedem kierunków prowadzonych w UJ CM – z dwunastu rankingowanych – uznano za najlepsze w Polsce. W rankingu uczelni wyższych Uniwersytet Jagielloński uplasował się na miejscu pierwszym, ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim.

W ranking Perspektyw wpisana jest wizja uczelni idealnej – model, który co roku Kapituła dopasowuje do zmieniającej się rzeczywistości. Badania na światowym poziomie i aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, doskonała kadra, wysoki poziom dydaktyki i umiędzynarodowienia, współpraca z biznesem, troska o realizację społecznej misji uczelni, zapewnienie dobrych perspektyw zatrudnienia absolwentów – tego oczekują od uczelni jej studenci i absolwenci, a także jej partnerzy i otoczenie społeczno-gospodarcze  – mówi Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji „Perspektywy”, twórca polskich rankingów edukacyjnych.

W tym roku kapituła oceniała 74 kierunki, w tym 12 medycznych i o zdrowiu (tu uwzględnione również turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne). W przypadku siedmiu: analityka medyczna, farmacja (Wydział Farmaceutyczny), lekarski, lekarsko-dentystyczny (Wydział Lekarski), pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne (Wydział Nauk o Zdrowiu) miejsce pierwsze zajął Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. Ratownictwo medyczne zostało sklasyfikowane na miejscu drugim ex aequo z Uniwersytetem Łódzkim, a dietetyka – kierunek prowadzony przez Wydział Lekarski, w rankingu oceniany w grupie kierunków rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – znalazła się na miejscu trzecim, ustępując Uniwersytetowi Medycznemu w Warszawie i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy to najważniejsza – z punktu widzenia kandydatów na studia – część badania przeprowadzanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Stanowi uporządkowaną informację o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. W czasach szybkich zmian cywilizacyjnych i technologicznych wiedza ta jest szczególnie celna.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to cztery – wzajemnie się uzupełniające – rankingi:

  • uczelni akademickich obejmujący wszystkie (z wyjątkiem artystycznych) szkoły wyższe w kraju posiadające co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • uczelni niepublicznych obejmujący uczelnie kształcące na poziomie co najmniej magisterskim;
  • publicznych akademii nauk społecznych i uczelni zawodowych;
  • kierunków studiów obejmujący główne kierunki lub grupy kierunków studiów w uczelniach akademickich.

Nad prawidłowością sporządzania rankingu czuwa Kapituła, której rolą jest ustalanie metodologii rankingu, nadzór nad procedurą jego przeprowadzania oraz zatwierdzenie i ogłoszenie wyników. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Na uroczystości ogłoszenia wyników tegorocznego rankingu UJ CM reprezentować będą: pełnomocnik prorektora CM ds. kształcenia dr hab. Agnieszka Pac, prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym prof. Jolanta Pytko-Polończyk, prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału Farmaceutycznego prof. Marcin Kołaczkowski oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ.


Powrót