W dniu 14 lutego 2023 roku odbyły się wybory w Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego na kadencję 2023-2027

W dniu 14 lutego 2023 roku odbyły się wybory w Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego na kadencję 2023-2027.
Przewodniczącą została Pani mgr Maja Szymaczek. Spośród członków Koła PTP działającym przy Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ w skład Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP weszła Pani
dr hab. Iwona Malinowska-Lipień, a członkiem Komisji Rewizyjnej została dr Lucyna Ścisło. Delegatkami na XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, który odbędzie się
w Warszawie w dniach 20-21 kwiecień 2023 r zostały dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ oraz dr hab. Iwona Malinowska-Lipień.
 
W spotkaniu poprzedzającym wybory w Oddziale PTP w dniu 14 lutego 2023 roku wzięli udział także odznaczeni w 2019 roku Honorową Odznakę Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Spośród uhonorowanych członków PTP aż 4 osoby pracują w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa:  dr Anna Majda, prof. UJ, dr Elżbieta Walewska, dr Lucyna Ścisło oraz dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ.
 
Honorowa Odznaka PTP to znaczące wyróżnienie dla członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zaangażowanych w rozwój pielęgniarstwa i aktywną działalność na rzecz Towarzystwa. Wręczenie odznak odbywa się zawsze w uroczystych okolicznościach, a w związku z panująca pandemią i brakiem możliwości spotkania się Przewodniczącej Komisji Odznaki Honorowej PTP, przedstawiciela Zarządu Głównego PTP oraz odznaczonych przedłużył się czas od przyznania do wręczenie odznaczeń. Taka sytuacja miała jednak jeszcze większy wpływ na satysfakcję uhonorowanych z otrzymanego wyróżnienia.

Powrót