Obowiązek korzystania z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl

Szanowni Państwo,

zgodnie z §3 zarządzenia nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości studentów, pracowników oraz innych osób prowadzących zajęcia wprowadza się obowiązek korzystania przez wymienione osoby z poczty elektronicznej w domenie uj.edu.pl”.

W nawiązaniu do powyższej informacji załączamy instrukcję opisującą sposób zmiany adresu poczty elektronicznej w USOSweb dla osób, które używają inne adresy mailowe.

 


Powrót