Katedra Biologii Medycznej i Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

Katedra Biologii Medycznej i Zakład Biologii Rozwoju Człowieka
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

31-034 Kraków, ul. Kopernika 7
tel: 12 422 99 49