Dydaktyka

Zakład Psychologii Zdrowia oferuje szeroką gamę zajęć dla studentów wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich, a także na studiach zaocznych. Prowadzone w Zakładzie zajęcia dydaktyczne:

 • Psychologia (wykłady i ćwiczenia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne),
 • Psychologia człowieka zdrowego (fakultet – wykłady i ćwiczenia na kierunku fizjoterapia),
 • Psychologia człowieka chorego (fakultet – wykłady i ćwiczenia na kierunku elektroradiologia),
 • Psychologia zdrowia (wykłady i ćwiczenia na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo),
 • Interwencja kryzysowa (ćwiczenia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i  ratownictwo medyczne),
 • Komunikacja społeczna (wykłady i ćwiczenia jako zajęcia do wyboru na kierunku fizjoterapia),
 • Komunikacja terapeutyczna (wykłady i ćwiczenia jako zajęcia do wyboru na kierunku fizjoterapia),
 • Trening motywacyjny (wykłady i ćwiczenia jako zajęcia do wyboru na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo),
 • Psychofizyczne aspekty samoobrony (wykłady i ćwiczenia jako zajęcia do wyboru na kierunkach pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne oraz na WL),
 • How to deal with patient aggresion (ćwiczenia dla studentów anglojęzycznej medycyny),
 • Kontakt terapeutyczny z pacjentem (zajęcia fakultatywne na III roku – kierunek lekarski),
 • Suicydologia – diagnoza, prewencja, postwencja (fakultet – wykłady i ćwiczenia na kierunku Pielęgniarstwo),
 • Podstawy psychoterapii w chorobach przewlekłych (fakultet – wykłady i ćwiczenia na kierunku Pielęgniarstwo),
 • Opieka nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym w aspekcie opieki psychologicznej (wykłady i ćwiczenia na kierunku Położnictwo),
 • Podstawy psychoterapii w opiece ginekologiczno-położniczej (fakultet – wykłady i ćwiczenia na kierunku Położnictwo),
 • Przemoc w rodzinie – diagnoza, interwencja (fakultet – wykłady i ćwiczenia na kierunku Położnictwo),
 • Komunikacja kliniczna (wykłady i ćwiczenia na kierunku Fizjoterapia),
 • Psychoterapia (ćwiczenia na kierunku Fizjoterapia),
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem (fakultet – wykłady i ćwiczenia na kierunku Fizjoterapia),
 • Psychologia ogólna i kliniczna (wykłady i ćwiczenia na kierunku Fizjoterapia),
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem (fakultet – wykłady i ćwiczenia na kierunku Fizjoterapia),
 • Pacjent jako ofiara przemocy (fakultet – wykłady i ćwiczenia na Wydziale Lekarskim),
 • Psychologia pacjenta przewlekle chorego i w starszym wieku (fakultet – wykłady i ćwiczenia na Wydziale Lekarskim),
 • Suicydologia – diagnoza, prewencja, postwencja (fakultet – wykłady i ćwiczenia na na Wydziale Lekarskim),
 • Współpraca w zespole medycznym (fakultet – wykłady i ćwiczenia na na Wydziale Lekarskim),
 • Komunikacja i współpraca z klientem (fakultet – wykłady i ćwiczenia na kierunku Kosmetologia),
 • Psyche a włosy (fakultet – wykłady i ćwiczenia Studium Kształcenia Podyplomowego WF),
 • Seminaria magisterskie na kierunkach Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia