Dydaktyka

Zakład Psychologii Zdrowia oferuje szeroką gamę zajęć dla studentów wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich, a także na studiach zaocznych. Prowadzone w Zakładzie zajęcia dydaktyczne:

 • Psychologia (wykłady i ćwiczenia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne),
 • Psychologia stosowana (wykłady i ćwiczenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo),
 • Psychologia człowieka zdrowego (fakultet – wykłady i ćwiczenia na kierunku fizjoterapia),
 • Psychologia człowieka chorego (fakultet – wykłady i ćwiczenia na kierunku elektroradiologia),
 • Podstawy psychoterapii (wykłady i ćwiczenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo),
 • Interwencja kryzysowa (ćwiczenia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i  ratownictwo medyczne),
 • Komunikacja społeczna (wykłady i ćwiczenia jako zajęcia do wyboru na kierunku fizjoterapia),
 • Komunikacja terapeutyczna (wykłady i ćwiczenia jako zajęcia do wyboru na kierunku fizjoterapia),
 • Trening motywacyjny (wykłady i ćwiczenia jako zajęcia do wyboru na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo),
 • Psychofizyczne aspekty samoobrony (wykłady i ćwiczenia jako zajęcia do wyboru na kierunkach pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne oraz na WL),
 • How to deal with patient aggresion (ćwiczenia dla studentów anglojęzycznej medycyny),
 • Kontakt terapeutyczny z pacjentem (zajęcia fakultatywne na III roku – kierunek lekarski),
 • Seminaria licencjackie i magisterskie.
   
Wielkość fontu
Kontrast