Skład osobowy

Kierownik Katedry Biologii Medycznej

Prof. dr hab. Marian Szczepanik
profesor zwyczajny
e-mail: marian.szczepanik@uj.edu.pl

 

Pracownicy Katedry Biologii Medycznej:
 

Dr Anna Strzępa 
adiunkt
e-mail: a.strzepa@uj.edu.pl

Dr Katarzyna Marcińska
pracownik naukowo – techniczny
e-mail: katarzynaanna.zajac@uj.edu.pl

Dorota Woźniak
pracownik inżynieryjno – techniczny
e-mail: dorota75.wozniak@uj.edu.pl

Mgr inż. Katarzyna Guła
pracownik inżynieryjno – techniczny
e-mail: katarzyna.gula@uj.edu.pl

Mgr Aneta Kiecka
pracownik naukowo – techniczny
e-mail: aneta.kiecka@uj.edu.pl

 

Sekretariat

Dr Barbara Macura
pracownik naukowo – techniczny
e-mail: barbara.macura@uj.edu.pl

 

Pracownicy Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka:

Dr hab. Monika Majewska-Szczepanik 
adiunkt
e-mail: monika.majewska-szczepanik@uj.edu.pl

Dr Barbara Macura
pracownik naukowo – techniczny
e-mail: barbara.macura@uj.edu.pl

Grażyna Żarów
pracownik gospodarczy
e-mail: grazyna.zarow@uj.edu.pl
 

Sekretariat

Dr Barbara Macura
pracownik naukowo – techniczny
e-mail: barbara.macura@uj.edu.pl