Skład osobowy

Kierownik Zakładu:
dr hab. Zygmunt Pucko
adiunkt
e-mail: zygmunt.pucko@uj.edu.pl

dr Wojciech Klapa
starszy wykładowca
e-mail: wojciech.klapa@uj.edu.pl

dr Iwona Oskędra
adiunkt
e-mail: iwona.oskedra@uj.edu.pl, ivonos@op.pl

dr Helena Motyka
wykładowca
e-mail: helena.motyka@uj.edu.plhxmotyka@interia.pl

mgr Beata Zych
wykładowca
e-mail: 1beata.zych@uj.edu.plbezych@interia.pl