Ocena wyróżniająca dla kierunku Pielęgniarstwo

Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po dokonaniu oceny programowej na kierunku Pielęgniarstwo, prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, podjęło uchwałę o przyznaniu oceny wyróżniającej.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych sześć uzyskało ocenę wyróżniającą, w tym kryteria odnoszące się do koncepcji rozwoju kierunku, zakładanych celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, prowadzonych badań naukowych, a także wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.


Powrót