Promocje doktorskie Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa

15 stycznia 2024 roku w Sali Senackiej Collegium Novum odbyły się promocje doktorskie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, którym przewodniczył prof. Tomasz Grodzicki, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. Stopnie doktorskie zostały nadane przez Radę dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ.

Lista doktorów do promocji z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa:

dr Zofia Musiał, promotor – prof. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
dr Justyna Kot, promotor – prof. Marek Klimek
dr Klaudia Sieńko-Hans, promotor – prof. Marek Klimek
dr Urszula Pieczyrak-Brhel, promotor – prof. Maria Kózka
dr Anna Kliś-Kalinowska, promotor – prof. Jerzy Wordliczek
dr Ewa Czaja, promotor – prof. Tomasz Grodzicki

W imieniu całej społeczności Instytutu jeszcze raz wszystkim gratulujemy.


Powrót